VNET

Alkohol testery, testy na drogy
výhradní dovozce, servis, kalibrace

Alkohol testery, Testery na drogy TUV

Zvolte cenu od / do: 240 - 6600 Kč

Výrobce:

 

Testy na drogy

Počet Řadit Pouze skladem
Jednorázový test na drogy ze slin - iScreen® 6

+ Rychlý, přesný a cenově dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minut!

+ Provádí rychlé výsledky AMP, THC, MDMA, COC, OPI a MET

 

240 Kč Skladem
Jednorázový test na drogy ze slin - iScreen® 9

+ Rychlý, přesný a cenově dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minut!

+ Provádí rychlé výsledky AMP, THC, OXY, COC, OPI, MET, HHC (K2), MDMA a BZO

 

290 Kč Skladem
Jednorázový test na drogy ze slin - iScreen® 12

+ Rychlý, přesný a cenově dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minut!

+ Provádí rychlé výsledky  AMP, THC, COC, OPI, MET, MDMA, HHC (K2), BZO, OXY, BAR, TML, PCP
 

 

340 Kč Skladem
Doprava zdarma
20 ks - Jednorázový test na drogy ze slin - iScreen® 6

+ Rychlý, přesný a cenově dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minut!

+ Provádí rychlé výsledky AMP, THC, MDMA, COC, OPI a MET

 

4 600 Kč Skladem
Doprava zdarma
20 ks - Jednorázový test na drogy ze slin - iScreen® 9

+ Rychlý, přesný a cenově dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minut!

+ Provádí rychlé výsledky AMP, THC, OXY, COC, OPI, MET, HHC (K2), MDMA a BZO

 

5 600 Kč Skladem
Doprava zdarma
20 ks - Jednorázový test na drogy ze slin - iScreen® 12

+ Rychlý, přesný a cenově dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minut!

+ Provádí rychlé výsledky  AMP, THC, COC, OPI, MET, MDMA, HHC (K2), BZO, OXY, BAR, TML, PCP
 

 

6 600 Kč Skladem

Amfetamin (AMP)

Amfetamin je sympatomimetický amin s terapeutickými indikacemi. Narkotikum je často aplikováno nosní inhalací nebo perorálním požitím. V závislosti na způsobu aplikace může být amfetamin detekován v ústní tekutině již po 5-10 minutách po požití.1 Amfetamin může být detekován v ústní tekutině po dobu až 72 hodin po požití.1

Metamfetamin (MET)

Metamfetamin je silný stimulant chemicky příbuzný amfetaminu, ale s většími stimulačními vlastnostmi CNS. Narkotikum je často aplikováno nosní inhalací, kouřením nebo perorálním požitím. V závislosti na způsobu podání může být metamfetamin detekován v ústní tekutině již po 5-10 minutách po požití1. Metamfetamin lze detekovat v ústní tekutině po dobu až 72 hodin po požití1.

Kokain (COC)

Kokain je silný stimulant centrálního nervového systému (CNS) a lokální anestetikum derivované z rostliny koky (erytroxylum koka). Narkotikum je často aplikováno nosní inhalací, intravenózní injekcí a kouřením ve volné bázi. V závislosti na způsobu aplikace mohou být kokain a metabolity benzoylegonin a metylester ekgoninu detekovány v ústní tekutině již po 5-10 minutách po požití1. Kokain a benzoylegon lze detekovat v ústní tekutině po dobu až 24 hodin po požití1.

Opiáty (OPI/MOP)

Opiáty z třídy narkotik se týkají jakéhokoli narkotika, které je derivováno ze setého máku, včetně přirozeně se vyskytujících sloučenin, jako například morfinu a kodeinu, či polosyntetických drog, jako například heroinu. Opiáty potlačují bolest tím, že potlačují funkci centrálního nervového systému. Tato narkotika vykazují návykové vlastnosti, pokud se používají po delší dobu; příznaky v případě vysazení mohou zahrnovat pocení, třes, nevolnost a podrážděnost. Opiáty mohou být podávány orálně nebo injekčně, včetně intravenózní, intramuskulární a subkutánní aplikace; nelegální uživatelé mohou také používat intravenózní nebo nazální inhalaci. V případě limitní hladiny imunoanalýzy 40 ng/ml může být kodein detekován v orální tekutině během 1 hodiny po podání jediné perorální dávky a může zůstat detekovatelný po dobu 7-21 hodin po aplikaci1. Metabolit heroinu 6-monoacetylmorfin (6-MAM) se vyskytuje častěji u vylučovaných nemetabolizovaných látek a je také hlavním metabolickým produktem kodeinu a heroinu2.

Marihuana (THC)

11-nor-D9-tetrahydrokanabinol-9-karboxylová kyselina (D9-THC-COOH), metabolit THC (D9-tetrahydrokanabinol), je detekovatelná v ústní tekutině krátce po požití. Předpokládá se, že detekce narkotika je primárně způsobena přímou expozicí narkotika ústní dutině (orální aplikace a kouření) a následnou sekvestrací narkotika v ústní dutině3. Historické studie prokázaly detekci THC v orální tekutině až 14 hodin po užití narkotika3.

Metyl-enedioxy-metamfetamin (MDMA)
 
Metyl-enedioxy-metamfetamin (extáze) je tzv. „drogou na zakázku“, která byla poprvé syntetizována v roce 1914 německou farmaceutickou společností pro léčbu obezity. Ti, kteří užívají tuto drogu, často uvádějí nežádoucí účinky, jako například zvýšené svalové napětí a pocení. MDMA není jednoznačným stimulantem, ačkoli má, spolu s amfetaminovými léky, schopnost zvyšovat krevní tlak a srdeční frekvenci. MDMA vyvolává u některých uživatelů určité percepční změny ve formě zvýšené citlivosti na světlo, obtížnosti zaostřování a rozmazaného vidění. Předpokládá se, že mechanismus účinku spočívá v uvolňování serotoninu neurotransmiteru. MDMA může také uvolňovat dopamin, ačkoli obecný názor je ten, že se jedná o sekundární účinek této drogy (Nichols a Oberlender, 1990). Nejvíce pervasivní účinek MDMA, vyskytující se prakticky u všech lidí, kteří si vzali rozumnou dávku drogy, spočíval v sevření čelistí1.

Fencyklidin (PCP)

Fencyklidin, halucinogen běžně označovaný jako Angel Dust (andělský prach), může být detekován v ústní tekutině po výměně narkotika mezi oběhovým systémem a ústní dutinou. V párovém vzorku séra a orálního vzorku tekutin u 100 pacientů na Oddělení pohotovosti bylo zjištěno, že PCP bylo detekováno v ústní tekutině 79 pacientů s hladinou až 2 ng/ml až 600 ng/ml4.

Metadon (MTD)

Metadon je narkotické analgetikum předepsané pro léčbu středně těžké až těžké bolesti a pro léčbu závislosti na opiátech (heroin, Vicodin, Percocet, morfin).

Metadon je dlouhodobě působící lék proti bolesti, jehož účinky trvají dvanáct až čtyřicet osm hodin. V ideálním případě metadon osvobozuje klienta od tlaku vedoucího k získávání nelegálního heroinu, od nebezpečí spojeného s aplikací injekcemi a od emocionálního strachu, který je výsledkem působení opiátů. Pokud je metadon užíván dlouhodobě a ve velkých dávkách, může vést k velmi dlouhé době ústupu. Ústup účinků metadonu jsou delší a problematičtější než ústup v případě odvykání heroinu, nicméně substituce a postupné odstranění metadonu jsou pro pacienty a terapeuty přijatelnou metodou detoxikace1.

Oxykodon (OXY)

Oxykodon je polosyntetický opioid se strukturní podobností s kodeinem. Narkotikum se vyrábí modifikací thebainu, tedy alkaloidu, který se nachází v setém máku. Oxykodon, stejně jako všechny agonisty opiátů, poskytuje úlevu od bolesti působením na opioidní receptory v míše, mozku a případně přímo v postižených tkáních. Oxykodon je předepisován pro úlevu od mírné až velmi silné bolesti. 

Benzodiazepiny (BZO)

Benzodiazepiny jsou narkotika, která jsou často předepisována pro symptomatickou léčbu úzkosti a poruch spánku. Projevují své účinky prostřednictvím specifických receptorů zahrnujících neurochemickou látku zvanou kyselina gama aminomáselná (GABA). Vzhledem k tomu, že jsou benzodiazepiny bezpečnější a účinnější, nahradily barbituráty při léčbě úzkosti i nespavosti. Benzodiazepiny se také používají jako sedativa před některými chirurgickými a lékařskými postupy a pro léčbu záchvatových poruch a abstinenčních příznaků. Riziko fyzické závislosti se zvyšuje, pokud se benzodiazepiny užívají pravidelně (například denně) po dobu delší než několik měsíců, zejména při vyšších dávkách, než je obvyklé. Náhlé vysazení může vyvolat takové příznaky, jakými jsou například problémy se spánkem, gastrointestinální nevolnost, nepohodlí, ztráta chuti k jídlu, pocení, třes, slabost, úzkost a změny ve vnímání1.

Syntetická marihuana (HHC)

Syntetická marihuana nebo K2 je psychoaktivní bylinný a chemický produkt, který při konzumaci napodobuje účinky marihuany. Je známá nejlépe pod známými značkami K2 a Spice; obě tyto značky se z velké části staly obecnými ochrannými známkami používanými s odkazy na produkty spojené se syntetickou marihuanou. Studie naznačují, že intoxikace syntetické marihuany je spojena s akutní psychózou, zhoršením dříve stabilních psychotických poruch; a také může mít schopnost vyvolat chronickou (dlouhodobou) psychotickou poruchu u zranitelných jedinců, jakými jsou osoby s rodinnou anamnézou duševního onemocnění6.

Zvýšené hladiny metabolitů orálních tekutin se vyskytují během několika hodin expozice a zůstávají detekovatelnými v rámci 24-48 hodin po vykouření (v závislosti na použití/dávkování).

Barbituráty (BAR)

Barbituráty jsou látky blokující funkci CNS. Používají se terapeuticky jako sedativa, hypnotika a antikonvulziva barbituráty; téměř vždy se užívají perorálně ve formě kapslí nebo tablet. Účinky se podobají účinkům intoxikace alkoholem. Chronické užívání barbiturátů vede k toleranci a fyzické závislosti8.

Krátkodobě působící barbituráty užívané v dávce 400 mg/den po dobu 2-3 měsíců mohou vyvolat klinicky významný stupeň fyzické závislosti. Abstinenční příznaky mohou být natolik závažné, že mohou způsobit smrt.

Přibližné časové limity detekce barbiturátů:

Krátkodobé působení (například Secobarbital) 100 mg PO (orální) 4,5 dnů

Dlouhodobé působení (například Fenobarbital) 400 mg PO (orální) 7 dnů2

Tramadol (TML)

Tramadol (TML) je kvazi-narkotické analgetikum používané při léčbě středně těžké až silné bolesti. Jedná se o syntetickou analogii kodeinu, ale má nízkou vazebnou afinitu k mu-opioidním receptorům. Velké dávky tramadolu mohou vyvolat toleranci a fyziologickou závislost a vést k jeho zneužívání. Tramadol se po perorálním podání extenzivně metabolizuje. Přibližně 30% dávky se vylučuje v ústní tekutině jako nezměněné narkotikum, zatímco 60% se vylučuje ve formě metabolitů. Zdá se, že hlavními cestami jsou N- a O-demetylace, glukoronidace nebo sulfatace v játrech.

 

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Konktakt

Tel.: +420 572 639 076
Email:
Web: VNET
© VNET
Zásady používání cookies
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpravodaj

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Odeslat

© 2024 VNET, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní | Sociální sítě:

MENU
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím