VNET

Alkohol testery, testy na drogy
výhradní dovozce, servis, kalibrace

Alkohol testery, Testery na drogy TUV
 

KETOSCAN-mini kontrola spalování tuků v reálném čase

KETOSCAN-mini kontrola spalování tuků v reálném čase Datum: 06.08.2020

Kdy potřebujete KETOSCAN?

•Pro měření vaší hladiny ketonů v případě, že dodržujete nízkosacharidovou, LCHF a paleo dietu
•Pro kontrolu vašich SKUTEČNÝCH ztrát tuku, nikoli ztrát svalů a tělesné vody
•Pro potvrzení vašeho stavu ketózy, pokud přijímáte ketogenní stravu z důvodu léčby nebo onemocnění

Co jsou ketony?

Lidské tělo produkuje ketolátky jako vedlejší produkty v okamžiku, kdy je zahájeno spalování tělesného tuku. Takový stav se nazývá ketóza.
Jestliže dochází k rychlejšímu spalování tělesného tuku, zvyšuje se i množství ketolátek. A tak můžete pomocí měření množství ketolátek ve svém těle zjistit, jak rychle se vám tělesný tuk spaluje.

Jak měřit ketony?

Mezi ketolátky řadíme 3 sloučeniny: aceton, BOHB (kyselina beta-hydroxymáselná a ACAC (kyselina acetooctová). Koncentrace ACAC se měří z moči a koncentrace BOHB se stanovuje z krve.
Aceton je silně těkavý a je vylučován jako plyn při výdechu, a proto může být měřen ve vydechovaném vzduchu. A to je metoda měření ketonů pomocí zařízení KETOSCAN.

Jaké jsou výhody a nevýhody měření 3 ketolátek?

Měření ACAC v moči pomocí testovacích proužků je levné, ale výsledek se stanovuje jen na základě změn barvy ketonového proužku a je variabilní v závislosti na množství moči. Je proto
obtížné množství ketonů měřit. V současnosti je nejběžnějším způsobem a také nejpřímější známou cestou ke zjištění ketonů měření koncentrací BOHB z krve. Ketonové testovací proužky jsou ovšem drahé a největší nevýhodou této metody je nutnost opakovaného odběru krve pro každé vyšetření.

Měření acetonu z dechu pomocí dechového analyzátoru umožňuje přímou analýzu a je velmi jednoduché. Ale protože je třeba detekovat velmi nízké koncentrace acetonu (1/1 000 000 ppm), vyžaduje tato metoda vysoce citlivý senzor, což je prozatím hlavním důvodem, proč dosud není komerčně rozšířená.

Co znamená naměřený výsledek koncentrace acetonu?

Výchozím bodem ketózy, kdy lidské tělo začíná využívat tělesný tuk jako primární zdroj energie, jsou 2 ppm acetonu. Tělesný tuk je v tuto chvíli rozkládán rychlostí asi 1 g za hodinu. Jakmile je koncentrace acetonu vyšší, zrychluje se spalování tělesného tuku. Vysoká hladina není ale vždy dobrá. Pro dietu je optimální 10–40 ppm. Pokud je hladina vyšší než uvedená, nepotřebné
ketony se v těle nadměrně hromadí, což pro lidské tělo není prospěšné. Při velmi vysoké koncentraci 60 ppm nebo vyšší spolu s vysokou glykémií existuje také riziko ketoacidózy, proto musí
být hladina ketonů upravena.

Jaká je přesnost analyzátoru KETOSCAN Mini?

Koncentrace acetonu v dechu 100% odpovídá koncentraci acetonu v krvi. Proto může KETOSCAN Mini přesně měřit koncentraci acetonu v krvi. Společnost Sentech GMI používá technologii analýzy dechu mateřské společnosti Sentech Korea, která má 20 let zkušeností s technologií dechových analyzátorů. Díky tomu je zaručena přesnost zařízení KETOSCAN, které je globálním produktem a jeho používání bylo americkým úřadem FDA schváleno jako bezpečné.

Co je režim autodiagnostiky?

KETOSCAN používá funkci autodiagnostiky, která je patentovanou technologií. Pokud zařízení není nějakou dobu používáno, může se dokonce i malé množství vzduchu
z okolí dostat do jednotky, změnit referenční hodnotu senzoru a ovlivnit tak výsledek testu. KETOSCAN má patentovanou technologii, která dokáže samostatně kontrolovat stav zařízení během přípravné fáze měření, a pokud vyhodnotí, že referenční hodnota je chybná, neukáže po vydechnutí vzduchu do zařízení výsledek měření, ale použije vydechnutý vzduch pro korekci referenční hodnoty a vyžádá si další opakované měření. Autodiagnostika funguje automaticky podle dané situace, takže i v případě, že k ní dochází často, nemusíte se obávat. Nejedná se o poruchu, ale o snahu dosáhnout přesnějšího měření.

Co je výměna senzoru?

Jak je vysvětleno výše, při měření plynného acetonu je třeba detekovat extrémně nízké koncentrace ppm, proto je vyžadován vysoce citlivý senzor. Pokud senzor používáte často, je nevyhnutelně kontaminovaný dalšími plyny obsaženými ve vydechovaném vzduchu, a proto je třeba obnovit jeho přesnost. Takový proces se nazývá kalibrace.
Senzor však nemůže být plně obnoven jen pomocí kalibrace, proto KETOSCAN vyžaduje výměnu senzoru. Mobilní aplikace KETOSCAN zobrazí zprávu doporučující výměnu senzoru po 300 testovacích cyklech a po 320 měřeních se zařízení zablokuje, takže je třeba požádat o výměnu senzoru v nejbližším místním servisním centru.

 

Časté dotazy

 

Ot.: Jak měřit stav ketonů?

Odp.: Ketolátky vyskytující se v krvi jsou tvořeny acetonem, BOHB (kyselinou beta-hydroxymáselnou) a ACAC (kyselinou acetooctovou).
Měření koncentrace ketonů v krvi využívá metodu stanovení jedné z těchto tří sloučenin. V současné době jsou komerčně používanými metodami měření BOHB z krve a měření ACAC z moči, přičemž vyšetření krve poskytuje přesnější údaje o stavu ketonů než vyšetření moči. Pro měření koncentrace
ketonů v krvi, při kterém se využívá vyšetření krve, je v současné době obecně používáno měření koncentrace BOHB. Příchod zařízení KETOSCAN však přinesl možnost měření koncentrace ketonů v krvi neinvazivní metodou bez nutnosti odběrů krve.

Ot.: Jaký je rozdíl mezi měřením koncentrace acetonu a měřením z krve (BOHB)?

Odp.: V obou případech se jedná o měření koncentrace ketonů vyskytujících se v krvi, a proto lidé, kteří používají pro zjištění
koncentrace ketonů v krvi měření koncentrace BOHB z krve, mohou toto měření nahradit měřením koncentrace acetonu pomocí
zařízení KETOSCAN Mini. Nicméně obě měření mají své výhody a nevýhody. Například měření BOHB z krve vykazuje relativně vysokou variabilitu
výsledků. A tak je obtížné nalézt v lidském těle místo a způsob vyšetření, kde by byla tvorba ketolátek stabilní. Měření koncentrace acetonu
z vydechovaného vzduchu je proto pro stanovení trendu tvorby ketolátek vhodnější. Na druhé straně měření koncentrace acetonu z vydechovaného vzduchu může být ovlivněno jinými plyny, například z alkoholických nápojů nebo pachem potravy atd. KETOSCAN Mini však používá vysoce citlivý
senzor acetonu, a pokud se měření provádí podle postupu uvedeného v aplikaci, lze vliv jiných plynů vyloučit. Přestože každá z těchto metod zjišťuje koncentraci jiných ketolátek, je jasné, že výsledek koncentrace acetonu v dechu a koncentrace BOHB v krvi vykazují významnou korelaci, kterou
potvrzuje mnoho klinických testů a výzkumů. Skutečnost, že s rostoucí koncentrací BOHB v krvi se zvyšuje také koncentrace acetonu ve výsledcích
měření, je již v akademickém světě potvrzena, ale je obtížné přesně přiřadit tyto dva výsledky k sobě 1:1. Proto KETOSCAN Mini nezobrazuje
koncentraci BOHB v krvi, ale zobrazuje výsledek acetonu a na něm založený výsledek úrovně ketózy, které jsou spolehlivými indikátory rychlosti
spalování tělesného tuku a tvorby ketonů.

Ot.: Jaká je přesnost zařízení KETOSCAN Mini?

Odp.: Společnost Sentech GMI garantuje přesnost zařízení KETOSCAN, které používá technologii analýzy
plynu z dechu vyvinutou mateřskou společností Sentech Korea, která má za sebou více než 20 let
zkušeností s technologií analyzátorů dechu. Navíc se jedná o přední světový produkt, jehož používání je
americkým úřadem FDA schváleno jako bezpečné. Jednotkou měření koncentrace BOHB je mM (1/1 000)
a jednotkou měření koncentrace acetonu zařízením KETOSCAN je ppm (1/1 000 000), a tak měření koncentrace acetonu poskytuje vyšší hustotu měření než měření koncentrace BOHB. Navíc má tu výhodu, že dokáže zobrazit a kontrolovat
menší množství, která z krve měřit nelze.

Ot.: Kolik stojí výměna senzoru?

Odp.: Po 300 testovacích cyklech zařízení umožní ještě dalších 20 měření (dodatečných), a poté bude třeba vykonat servisní kontrolu.
Z toho důvodu vám doporučujeme zaslat zařízení do našeho servisního centra v Šumicích před dosažením
320 testovacích cyklů, protože zařízení se po provedení 320 testů zablokuje. Mobilní aplikace zobrazí po dosažení
300 testů varovnou zprávu o tom, že je vyžadována servisní kontrola. Dále uvede, kolik testů ještě zbývá do zablokování
zařízení. (Tato zpráva je k dispozici pouze tehdy, je-li zařízení spárováno s mobilní aplikací).
O servisní kontrole: váš používaný senzor vyměníme za nový (včetně kalibrace!) a pak vám jej vrátíme. Bude fungovat
jako nový! Cena výměny senzoru je 700 Kč. Tato cena nezahrnuje zpáteční pozemní dopravu v rámci ČR.
Poté, co obdržíme vaši zásilku, zabere tento proces asi 5 pracovních dní.
Chcete-li se dozvědět více podrobností o procesu výměny senzoru, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
servis@v-net.cz nebo zavolejte na linku našeho zákaznického centra: +420 572 639 076

Ot.: Proč se zařízení po dosažení 320 testů zablokuje? Proč musí být senzor nahrazen novým?

Odp.: Protože prvotřídní senzor v zařízení KETOSCAN Mini je stále vystavován jiným plynům, slinám, kolísání teploty a vlhkosti. Aby mohl dál spolehlivě poskytovat vysoce přesné výsledky, musí být po 300 testovacích cyklech
(nejpozději po 320 testovacích cyklech) vyměněn.

 

[CES 2019] Zařízení KETOSCAN, které využívá dechu k měření množství spáleného tělesného tuku,
bylo vybráno mezi „Top 5 korejských produktů na veletrhu CES 2019“

Zařízení „KETOSCAN“, které využívá dechu k měření množství spáleného tělesného tuku, bylo předvedeno
společností SENTECH GMI (CEO Dojoon Yoon) na veletrhu CES 2019 v americkém Las Vegas, přičemž bylo
zařazeno mezi „Top 5 korejských produktů“ tohoto veletrhu.

„Top 5 korejských produktů na veletrhu CES 2019“ je projekt společnosti Electronic Times Internet. Zabývá se
malými a středními podniky a vybírá korejské produkty a služby, kterým by posuzovatelé měli věnovat na
aktuálním veletrhu CES pozornost s ohledem na kreativitu, prodejnost, hromadnou výrobu a investiční hodnotu.

Zařízení „KETOSCAN“ společnosti SENTECH GMI, které bylo vybráno k udělení ceny, je produkt, který umí měřit rychlost spalování tělesného tuku z vydechovaného vzduchu. Pro toto zařízení je charakteristická jeho
schopnost měřit množství acetonu vylučovaného v dechu a měřit přesné množství spotřebovaného tělesného
tuku. Liší se od již existujících zařízení na měření tělesného tuku, protože ta nedokážou rozeznat úbytek
hmotnosti způsobený ztrátou tekutin a ztrátou svalové hmoty.

Kromě toho došlo ke zmenšení jeho rozměrů tak, aby je bylo možné snadno používat v nemocnicích, na
klinikách nebo v tělocvičnách a aby je měl uživatel kdykoli a kdekoli k dispozici k přímému měření úbytku
tělesného tuku a k předvídání budoucích ztrát hmotnosti.

Vedoucí představitelé prozradili, že „cílem účasti na tomto veletrhu CES bylo představit nový produkt
společnosti SENTECH GMI a představit se jako přední světová společnost na trhu s přístroji na měření tělesného tuku“. Eunjung Judy Yu, reportérka Electronic Times Internet 

 

Soubor ke stažení:

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Konktakt

Tel.: +420 572 639 076
Email:
Web: VNET
© VNET
Zásady používání cookies
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpravodaj

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Odeslat

© 2022 VNET, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní | Sociální sítě:

MENU
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím