Alkohol testery

Testy na drogy

Aktuality
25. - 26. 6. 2018 firma mimo provoz
25. - 26. 6. 2018 firma mimo provoz
Servis mimo provoz
Vzhledem k tomu, že i naše kalibrační zařízení se musí pravidelně kalibrovat na ČMI v Praze, bude servisní oddělení ve dnech 16. - 18. května 2018 mimo provoz.
Uzavření prodejny
V pátek 29.9.2017 máme všichni dovolenou, tak k nám nejezděte. Bude zavřeno.

Ochranné známky

Níže uvedená označení jsou zapsanými ochrannými známkami s účinností pro Českou republiku nebo EU. Z tohoto důvodu nikdo nesmí bez souhlasu vlastníka užívat tyto ochranné známky ani jim podobná označení ve spojení s výrobky a službami, pro které jsou chráněny. Práva ze zapsaných ochranných známek společnosti V - NET s.r.o. vyplývají ze zákona, kde tato společnost vlastní výlučná práva k výše uvedeným známkám podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOZ").

Podle tohoto zákona nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Rozumí se tímto zejména umísťování těchto označení na výrobky nebo jejich obaly, nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením, dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

Úřad průmyslového vlastnictví


Platnost pro celou EU:

Tel.: +420 572 639 076,   Fax: +420 572 632 737,   E-mail: prodej@v-net.cz
webdesign studio taox